Ana Sayfa / Sağlık / Menopozda Cinsellik
tatlialem sohbet

Menopozda Cinsellik

Menopozda Cinsellik

Menopoz ve Yaşlılarda Cinsel Davranışlar

Sevgili okuyucular geleceğin hekim adaylarının hazırlamış olduğu ”Menopoz ve Yaşlılarda Cinsel Davranış” başlıklı YETİŞKİNLİKTE VE YAŞLILIKTA CİNSELLİK hakkında hazırladıkları ödevi bizlerle paylaştıkları için Nazlı Can arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bu yazımızın bölümünde: Menopoz, Menapozun fiziksel belirtileri, Menopoz ve postmenopozal dönemde cinsel sorunların sık görülme nedenleri çeşitlidir, Yaşlılarda Cinsel Davranışları hakkında bilgilendirmeye çalışacağız.  Sağlık yazıları ile siz okuyucularımıza bilgilendirmeye devam edeceğiz.

YETİŞKİNLİKTE VE YAŞLILIKTA CİNSELLİK

Menopoz

Premenopozal,  menopozal  ve  postmenopozal  dönemleri içine alan klimakterium, kadının üreme çağından üreme sonrası çağa geçişini gösteren bir evredir. Menopoz,  yani  over  aktivitesinin  yitirilmesiyle  menstruasyonun kalıcı olarak sonlanması, klimakterium dönemi içinde önemli bir noktadır.(Özcan)

150220514lık Örgütü menopozu, over aktivite kaybından dolayı menstruasyonun sona ermesi olarak tanımlamaktadır. Menopoz yaşı, toplumlar ve bireylere göre değişiklik  göstermekle  beraber,  genel  olarak  45–55  yaşları arasında görülür.(Özcan)

Menopoz, orta yaştaki kadınlarda cinsellikle ilgili değişikliklerin fiziksel ve anatomik etkileri olduğu kadar psikolojik etkilerin de ortaya çıktığı bir dönemdir

Menapozun fiziksel belirtileri: kardiovaskuler hastalık, osteoporoz, ateroskleroz, psikiyatrik belirtiler, sıcak basması, gece terlemesi cinsel organda atrofik değişiklik iken; psikolojik belirtiler: anksiyete depresyon, duygulanım oynaklığı, uykusuzluk, asabiyet gibi belirtilerdir. Menapozla beraber kadında östrojen, progesteron hormonlarında düşüş meydana gelir ve bunun sonucunda cinsel istekte azalma faztazi kurmada zorluk, cinsel uyarılmada azalma, orgazm kapasitesinde azalma, vajinal kuruluk, lubrikasyon kaybı olur ve bu da vajinusmus ve ağrılı cinsel ilişkiye neden olarak kadında cinsellikten kaçınmaya sebep olur.(Özcan)

Menopoz ve postmenopozal dönemde cinsel sorunların sık görülme nedenleri çeşitlidir: Kadınlar çoğunlukla kendilerini bu dönemde çekici bulmazlar. Kendilerine dokunulmasından hoşlanmayabilirler. Dokunulsa da zevk alma duygusu azalmıştır. Derinin kuruması ve kalınlaşması nedeni ile bedenin bu en geniş cinselliğe duyarlı yapısında dokunulmanın yaratacağı zevk azalmıştır.

Cinsel yaşamın bozulmasında vajinal kuruluğun, senil vajinitisin de büyük rolü vardır. Senil vajinitis durumunda vajinanın kuruması, vajinanın penisi kavrama yeteneği azalır. Vajina elastikiyetini kaybeder. Öte yandan idrar yolları ve mesanede enfeksiyon olma olasılığı, idrar kaçırma korkusu ve gerçekten kaçırma, kadınların cinsellikten uzaklaşmasına neden olur.

Konu Hakkında Çalışmalar

Yapılan  bir  çalışmada,  Türk kadınları  menopozu  doğal  bir  olay  olarak  kabul  ettiğini, premenopozal ve postmenopozal dönem yaşam kalitesi skorlarının benzer olduğunu, kadınların %75.4’ünü endişelendirmediği bulunmuştur.

Doğal menapoz ve cerrahi menapoz geçiren kadınların cinsel doyumlarıyla ilgili yapılan bir araştırma da  kadınların %69’u menapozun cinsel yaşamlarına etkilerini hiç düşünmediklerini ifade etmişlerdir; araştırma sonucunda cinsel işlev değerlendirilmesinde cinsel ilişki sıklığı ve dokunmada azalma, kaçınma artışı ve orgazm sorunları göze çarpmaktadır. Doğal menapoz ve cerrahi menapoz arasında ise bu rastlanan değişiklerde anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir. Bunun tersini kanıtlayan araştırmalar da yapılmıştır.

Yaşlılarda Cinsel Davranış 

Yaşlılılar hakkındaki ortak yanlış kanılardan biri cinsel yaşamlarının sona erdiğidir. Bu inanış bizim ortak kalıp yargılarımızı yansıtır. Yaşlıları ne ölçüde fiziksel olarak çekiciliğini yitirmiş ve zaafları olmayan kişiler olarak düşünüyorsak, cinsel yaşamları olduğunu düşünmek de o ölçüde zorlaşmaktadır. Daha yaşlı insanların daha yavaş tepki verdikleri ve gençlere göre cinsel olarak daha az aktif oldukları doğrudur; fakat daha yaşlı yetişkinlerin büyük bir kısmı cinsel yaşamdan ve cinsel hazın doruğuna ulaşmaktan zevk alırlar. Cinsel sağlık yaşam kalitesini etkileyen, benlik saygısını arttıran önemli bir faktördür. Her iki cinsiyet içinde cinsellik, normal sağlıklı şartlarda nitelik ve nicelik olarak azalsa bile 80’li yaşlara kadar devam edebilir.(Morris,2002)

Konu Hakkında Araştırmalar

-İnsan cinsel davranışının araştırılmasıyla ilgili ilk çalışmalar 1940’lı yıllarda ABD’de Kinsey ve arkadaşları tarafından başlamıştır. Erkek cinsel davranışlarının araştırılma çalışmasında sadece 106 kişi 60 yaş ve üzerinde idi. 70 yaşa doğru erkeklerin yaklaşık % 30’unun cinsellik açısından aktif olmadığı saptandı. 26-30 yaş arasında olanlarda haftalık toplam cinsel boşalmanın (cinsel birleşme, masturbasyon, gece uykuda boşalmalar) ortalaması 3 iken, 61-65 yaş arası 1, 71-75 yaş arası 0.3 olarak bulunmuştur. 76-80 yaş arasında bulunan erkeklerin bazıları masturbasyon ve gece boşalmaları bildirmişlerdir. 60 yaşına kadar sertleşme sorunu erkeklerde % 18’e kadar çıkıyordu. 70 yaşına doğru bu oran %25, 75 yaşına doğru ise %55 ve 80 yaşında %75’e kadar yükseliyordu. Kinsey ve arkadaşları çalışılan toplam tüm grup içinde yaşlı kişilerin azlığını kabul etmişler, cinsel davranışta bireysel değişkenliğin ve yaşa bağlı değişikliklerin olacağını, bu değişikliklerin biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerle ilişkili olabileceğini bildirmişlerdir. Öte yandan Kinsey ve arkadaşları çalışmada genel sağlık durumunun, hormon düzeyinin, beslenmenin, örneğin işten kaynaklanan stresin, cinsel davranış üzerinde etkileri olacağından söz etmişler, ancak bu faktörleri araştıramadıklarını bildirmişlerdir.(CETAD,2006)

-Daha önceki çalışmalar 70 yaşında evli erkeklerin %70inin cinsel olarak aktif olduklarını (Clanan,1996; Pffeiffer, 1977) ve yeni bir tarama çalışması da 60 yaşın üstündeki evli kadınların en az haftada bir kez cinsel ilişkide bulunduklarını, %20’sinin açık havada cinsel ilişkide bulunduğunu ve %17’sinin de çıplak yüzdüğünü göstermiştir.

-Amerika’da bulunan Duke Üniversitesi’nde yapılmış iki büyük çok disiplinli, uzunlamasına çalışmada grubu oluşturanlar 10 yıl boyunca her iki senede bir değerlendirilmiştir. Bu kişiler toplumun üst kısmını oluşturuyorlardı. Birinci çalışmadaki örnek grup 60-94 yaş arasında değişen 123 erkekten, ikinci çalışmadaki grup ise 45-69 arasında değişen 261 erkekten oluşuyordu.

Her iki çalışma da değişmeyen, birbirini tamamlayan sonuçlar ortaya koydu:

 • Cinsel birleşme sayısında yaşa bağlı bir azalma vardı.
 • Cinsel ilgi yaşın artmasıyla azalıyordu. Ancak bu azalma cinsel aktiviteye oranla daha az yoğunlukta idi.
 • Tüm yaştaki erkeklerde, aynı yaş grubunda bulunan kadınlara oranla cinsel ilgi ve cinsel aktivite düzeyi daha yüksekti.
 • Cinsel ilişki oranı yaşın ilerlemesi ile azalıyordu. 60-71 yaşındaki erkeklerin %40-65’i cinsel ilişkide bulunurken, bu oran 78 yaş üstünde olanlarda %10-20 idi.

Ancak tüm bunlara rağmen birkaç faktör yaşlılıktaki cinsel doyumu engelleyici rol oynamaktadır. İlk olarak bazı daha yaşlı yetişkinler, artık cinsellikle ilgilenmemeleri yolundaki yanlış inanışı kabul etmekte ve bunun sonucu olarak cinsel isteklerini reddetmektedirler. İkinci olarak kadınlar, genellikle erkeklerden daha uzun yaşadıkları için pek çok yaşlı kadının eşi yoktur. Sağlık sorunları da  cinsel etkinliğe engel olabilen başka bir faktördür. Menopoz, kadının cinsel ilgilerinde bir duraksama ortaya çıkarmazken azalan hormonların fiziksel etkileri  bazı bedensel değişmelere yol açtığı için cinsel etkinliğin zamanlamasında ve tekniklerinde bazı uyumsal değişiklikleri gerektirmektedir. (Morris,2002)

Yaşlılıktaki bazı sorunları maddeler hakkında toplamak gerekirse:

 • Kalp damar hastalıkları
 • Tansiyon yüksekliği
 • Beyin damar sistemi hastalıkları
 • Eklem iltihabı
 • Yorgunluk
 • Kas güçsüzlüğü
 • Prostat hastalıkları
 • FXx
  t bütünlüğünü bozan kanser ameliyatları
 • Üreme hormonlarının azalması ve düzensizlikleri
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Aşırı kilo alma
 • Alkol ve sigara bağımlılığı
 • Takıntı
 • Olumsuz düşünceler
 • Sorunları zamanında dile getirmede ve çözüm bulmada yaşanan zorluklar
 • Eşlerden birinin veya her ikisinin kişilik bozuklukları (kendini beğenmişlik, başkalarının haklarına saygı duymayan ve saldırgan anti sosyallik, hoşgörüsüzlük vb.)
 • Güven eksikliği
 • Aldatılmaya rağmen çeşitli nedenlerle devam eden evlilikler
 • Yıllardır yönetilemeyen stres
 • Psikiyatrik hastalıklar ve tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Fiziksel ve psikolojik şiddet sonucu evlilik hayatından soğumak
 • Uyumsuzluk (Kaptanoğlu,2011)
 • Menopoz ve Yaşlılarda Cinsel Davranış, Menopoz, Menapozun fiziksel belirtileri, Yaşlılarda Cinsel Davranış, cinsel sorunlar

İlginizi Çekebilir..

tatlialem sohbet

Cinsellik ve Horlama

Cinsellik ve Horlama Horlamak Cinsel Hayatı Kötü Etkiliyor Tıbbi dili uyku apnesi olan ama halk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*